شما اینجا هستید: bornapardazan.irدرباره ماشرایط و قوانین

قوانین و مقررات برناپردازان

 1- خسارت و رفع مسئولیت

1-1 خدمات برناپردازان به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و... ارائه نمی شود. همه ضمانتهای شفاهی در مورد سرویسهای برناپردازان که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. برناپردازان هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. برناپردازان تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.

1-2 سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و برناپردازان هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.

 

2- سلب اختیار

عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین برناپردازان نسبت به خریدار يا ديگران به منزله سلب حق اجراي قوانین از برناپردازان نمی باشد.

  

3- نحوه ارتباط طرفین با هم

3-1 روش ارتباطی مستند برناپردازان با خریدار، آدرس ایمیل خریدار که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

3-2 روش ارتباطی مستند خریدار با برناپردازان، ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از برناپردازان خواهد بود.

3-3 استفاده از ایمیل برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیز برای خریدار محسوب نمی گردد.

3-4 برناپردازان مسئولیتی نسبت به تبعات و خسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع برناپردازان نرسانده است ندارد.


4- تغییرات

4-1 تغییرات قوانین: قوانین برناپردازان تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه برناپردازان و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، برناپردازان حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند ونسخه قوانین بروز شده را از طریق لینک به صفحه قوانین در وب سایت برناپردازان در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا برناپردازان مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تغییرات احتمالی نداشته وخریدار می بایست موارد را عندالزوم کنترل نماید.

4-2 تغییرات تعرفه:

4-2-1 در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود.

4-2-2 هزینه های کارشناسی نیروی فنی و یا سایر خدماتی که در هنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد.

4-2-3 ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک پلن به پلن بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دو سرویس به نسبت روزهای باقیمانده از طول مدت سرویس می باشد که به صورت خودکار توسط پرتال کاربران محاسبه می گردد.

4-2-4 سرویسهای خریدار تنها در ابتدای دوره جدید و به درخواست خریدار در صورتی که امکانات و منابع استفاده شده توسط وی متناسب با بسته میزبانی مورد نظر باشد تنزل داده می شود.
4-2-5 تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده و خریدار موظف به تبعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد.
4-3 تغییرات فنی: برناپردازان حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد برناپردازان موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت برناپردازان، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی ویا ارسال خبر نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید.خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

هرگاه به دلیل موارد ضروری، برناپردازان امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمنا خریدار به برناپردازان وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

4-4 تغییرات مالکیت 

تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا نماینده وی و یا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری در پرتال کاربران انجام میگردد.
4-4-1 برناپردازان در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت نماید.
4-4-2 برناپردازان می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.


5- تحویل خدمات

5-1-1 پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل و یا برگه سرویس به خریدار اطلاع داده می شود.عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.
5-1-2 خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است حداکثر 12 ساعت پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی (از طریق تیکت ) یا تماس تلفنی، مراتب را به بخش فروش برناپردازان اعلام نماید.

5-1-3 در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، برناپردازان مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2برابر خواهد بود.

5-1-4 خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن 2 برابر حداکثر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت.به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل 7 روز باشد در صورت عدم تحویل، خریدار تا 14 روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.

5-1-5 برناپردازان مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
5-1-6 سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط برناپردازان ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

5-2 حداکثر زمان تحویل

5-2-1 حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای برناپردازان که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض بدترین حالات ممکن است به شرح ذیل است:

 • سرور مجازی 2 روز کاری
 • سرور اختصاصی 7 روز کاری
 • ثبت دامنه 2 روز کاری
 • سرویس میزبانی 2 روز کاری

5-2-2 در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف است به صورت کتبی مراتب را از بخش فروش پیگیری نماید.

5-2-3 پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خریدار، برناپردازان هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

5-2-4 در مورد ثبت دامین های ir که می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و فعال گردد با توجه به اینکه به طور کلی برناپردازان کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تایید دامین به طول انجامد، زمان رزرو اولیه دامین مبنای تحویل قرار می گیرد.

5-3 تطابق با سفارش: در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به برناپردازان اعلام نموده و برناپردازان موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت برناپردازان صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس در فاکتور می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.لازم به ذکر می باشد که در صورت هر گونه مغایرتی سفارش لایسنس های قابل ارائه بر روی سایت بعد از تحویل هیچ گونه تغییری در این خصوص اعمال نمی گردد و مشتری مظف است که اصلاحیه سفارش را قبل از تحویل به واحد فروش ارائه دهد.(اصلاحیه در صورتی اعمال می گردد که پیگیری از سمت واحد فروش انجام نشده باشد.)


6- امنیت ومحرمانگی

6-1 به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد.در کلیه این محیطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند.به همین دلیل ضمن آنکه برناپردازان تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند.برناپردازان هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.
6-2 برناپردازان با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.
6-3 برناپردازان مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.

6-4 برناپردازان مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.
6-5 برناپردازان مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

6-6 برناپردازان موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار می باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

6-7 برناپردازان تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین خریداران انجام می دهد از اینرو برناپردازان نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.


7- مرجع قضاوت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی ویا دفتر مدیریت برناپردازان اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید.تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15روزکاری، خریدار می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.ضمنا خریدار نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت ویا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.


8- فعالیتهای غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود.برناپردازان تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد.برناپردازان حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد.زمانی که برناپردازاناز تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد.پس از تکمیل بررسی ها برناپردازان بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین برناپردازان در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد.هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد.برناپردازان هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود.همچنین خریدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به برناپردازان خواهد بود:

 • استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
 • نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد.
 • ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می گردد
 • خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.
 • استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگربرناپردازان وسایر خریداران گردد.
 • وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری
 • ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop یا سایتهای مشابه و یا بررسی تیم فنی برناپردازان می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.
 • ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر 1000 ایمیل در روز و 50 ایمیل در 10 دقیقه مجاز می باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیلها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد).
 • گزارش فنی برناپردازان و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون برناپردازان.
 • عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)
 • انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات برناپردازان به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
 • استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.
 • راه اندازی mail server Open relay.
 • انجام فعالیت IRC
 • عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
 • مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه.در صورت بروز چنين مسائلي برناپردازان حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد.نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و...

9- محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و...

9-1 ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی برناپردازان خواهد بود.
9-2 برناپردازان در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند.در این صورت، برناپردازان، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

9-3 در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، برناپردازان حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.


10- محتوا

10-1 سرویسهای برناپردازان می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد.انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است.این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست(

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
 • استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
 • استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 • انتشار اکاذیب علیه دیگران
 • کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
 • سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 • فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
 • سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
 • استفاده از سرویس های برناپردازان برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل

10-2 مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از برناپردازان تماما بر عهده خریدار است.این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

10-3 در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر برناپردازان در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
10-4 برناپردازان برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.


11- مسئولیت خریدار

11-1 خریدار موظف است که کلیه قوانین برناپردازان و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.درصورت عدم رعایت، برناپردازان حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر برناپردازان می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

11-2 خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران برناپردازان احترام بگذارند.برناپردازان حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد.ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت
11-3 به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد.بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی برناپردازان خواهد بود.

11-4 کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و برناپردازان تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.


12- گارانتی وپشتیبانی

12-1 برناپردازان معادل 7 روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی برگشت پول بدون شرط برای سرویس های سرور مجازی و میزبانی وب (به صورت سالیانه ) و کمتر از آن 48 ساعت می باشد.واز اینرو پس از این زمان، گارانتی به سرویس میزبانی خریدار تعلق نمی گیرد.
12-2 برناپردازان تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد.در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار وبرنامه نویسی وب ونرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه برناپردازان نمی باشد.

12-3 ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی ویک سایت Tracer معتبر که باید توسط برناپردازان تائید شده باشد، است.

12-4 زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از 0.2% کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد.

12-5 ارائه خدمات پشتیبانی در برناپردازان بر مبنای پرتال پشتیبانی وبه صورت 9 صبح تا 1 بامداد در هفت روز هفته می باشد.ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، ویا تلفن اعلام گردد نیز رسیدگی می شود.

خدمات پشتیبانی از طریق تلفن در ساعات 9 الی 14 و روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه و 9 الی 13 در روزهای پنج شنبه انجام می گردد.

12-6 نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق پرتال پشتیبانی باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص باشد.
12-7 عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف 24 ساعت) از زمان وقوع به واحد شکایات از طریق پرتال پشتیبانی اعلام گردد.

12-8 سرویس ها و رویه عمومی برناپردازان بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح برناپردازان تعریف شده و برای خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است وخریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.

12-9 برناپردازان مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.
12-10 برناپردازان نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی باشد مسوولیتی ندارد.

12-11 میزان مسئولیت برناپردازان در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون خواهد بود.


13- قوانین خاص دامنه

13-1 تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی اخذ می گردد.

13-2 تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه،whois های بین المللی می باشد.(در خصوص دامنه های ir.استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)

13-3 اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به برناپردازان باشد که به هر دلیل انجام نگردد، برناپردازان تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.

13-4 در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از برناپردازان از طریق پرتال کاربران برناپردازان حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد.

13-5 از آنجا که برناپردازان ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده.Ir نسبت به ثبت ویا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه برناپردازان نخواهد کرد.

13-6 خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده وبرناپردازان در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید برناپردازان و مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع ویا قوانین بین المللی عمل می نماید.


14- قوانین خاص میزبانی

14-1 برناپردازان مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از FTPخواهد بود.

14-2 برناپردازان مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار ویا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.

14-3 برناپردازان مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.
14-4 برناپردازان تلاش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته وبرناپردازان مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.


15- قوانین خاص اجاره سرور اختصاصی

15-1 برناپردازان مسئولیتی در قبال پشتیبانی فنی سرور اختصاصی به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از ارتباط ریموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد
15-2 برناپردازان تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خریدار باشد هزینه پشتیبانی طبق فاکتورهای IDC از خریدار اخذ خواهد شد
15-3 مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، برناپردازان می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب بروز حقی برای خریدار نمی گردد.

15-4 در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خریدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی برناپردازان بوده و برناپردازان پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می باشد.


16- سایر قوانین خاص

16-1 خریدار موظف است سرویسهایی که نزد برناپردازان تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط برناپردازان، حداکثر 7روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.

16-2 توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز برناپردازان معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.

16-3 خریدار موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

16-4 برناپردازان هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت.

16-5 مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده خریدار می باشد لیکن برناپردازان، انقضاء سرویسهای خریدار را از 1 ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می نماید و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای برناپردازان ایجاد نخواهد کرد.

16-6 وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای خریدار در اکانت وی در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.

16-7 مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات برناپردازان، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

16-8 امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی شود.


17- نسخه پشتیبان (Backup)

17-1 به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای برناپردازان نگهداری نمایند.در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و برناپردازان در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

17-2 مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و برناپردازان در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

17-3 برناپردازان جهت امنیت بیشتر، از کلیه از فایلهای خریداران بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند.این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک هفته نگهداری خواهد شد.نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی ms sql server بصورت روزانه گرفته می شود و یک هفته نگهداری می شود.برناپردازان تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه ها ندارد در نظر داشته باشید که تهیه نسخه پشتیبان فقط در سرویس میز بانی وب صورت می گیرد و در سایر سرویسی این وظیفه به عهده خریدار می باشد.

17-4 تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود 
17-5 برناپردازان تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.

17-6 برناپردازان هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.


18- شرایط و قوانین مالی

18-1 نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است.به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

18-2 خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد.در شرایطی که برناپردازان درراستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی نماید، با عدم وصول وجه چک، خریدار موظف است در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود را دریافت نماید در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ،پیگیری های حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد بود ضمنا در اینگونه موارد برناپردازان حق دارد ضمن تعلیق سرویس، فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر برناپردازان وهزینه سرویس را از آن کسر نماید.

18-3 به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.

18-4 برناپردازان، حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیردر پرداخت و سایر هزینه های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی برناپردازان توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات برناپردازان به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار میباشد.

18-5 در صورتیکه برناپردازان تشخیص دهد هر یک از سرویسها و یا کالای خریداری شده یک خریدار درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا باامکانات بهتر ویا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر ویا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و برناپردازان حق استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های خریدار خواهد داشت.
18-6برناپردازان برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کوپنهای خرید می نماید.لازم به ذکر است که برناپردازان در پذیرش و یا عدم پذیرش این کوپنها دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار می باشد.

18-7 برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک کوپن وجود ندارد.

18-8 هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد.

18-9 بازگشت پول:

18-9-1 کلیه سرویس های برناپردازان به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای 7 روز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت می باشند.سرویس هایی که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از:

 • کلیه هزینه های مربوط به خدمات دامین (شامل ثبت، انتقال، تمدید دامین)
 • سرویس های سرور اختصاصی و تجهیزات و خدمات جانبی مرتبط با آنها (مانند فایروال، مانیتورینگ، مدیریت سرور و...)

18-9-2 ضمانت برگشت وجه تنها در هفته اول سرویس های جدید ارائه می شود.تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی شود.

18-9-3 پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود.

18-9-4 برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها با حضور وی یا نماینده قانونی او در محل برناپردازان یا از طریق اعلام یک شماره حساب سیبا توسط مالک و واریز اینترنتی به آن حساب از طریق سیستم اینترنتی سبا بانک ملی پس از کسر کارمزدهای مقرر برناپردازان و هزینه های قرارداد مانند هزینه پیک و هزینه کارمزد بانکی ممکن است.

18-10 بدهی ها: 

18-10-1 برناپردازان با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر برناپردازان) کسر نماید.

18-10-2 برناپردازان برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها، خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل دودهم درصد (0.2%) خسارت به صورت روزانه منظورمی نماید که بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.

18-11 جرائم:

18-11-1 برناپردازان حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویسهای دامنه میزبانی و امثالهم را خواهد داشت.

18-11-2 برناپردازان حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.


19- فورس ماژور

برناپردازان هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد.با این حال در صورت بروز چنین مواردی برناپردازان تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید.بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد.

تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.


20- انقضاء و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین برناپردازان مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.21- پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت برناپردازان، خریدار قوانین برناپردازان را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.

 

22- رویه حفاظت

برناپردازان درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث و یا استفاده تبلیغاتی را ندارد وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد.

بالا